Relationscoaching Göteborg

Relationscoaching

  • Behöver ni utveckla er relation?  
  • Önskar ni mer kontakt med varandra? 
  • Vad behöver förstärkas i er relation?
  • Upplever ni upprepade missförstånd eller samarbetsproblem  mellan individer i en grupp?
  • Brister arbetsteamet i effektivitet och laganda på grund av otillfredsställande kommunikation eller olika ambitionsnivå?

I våra relationer behöver vi mötas med omtanke, förståelse och respekt. 
 
Hos mig får ni hjälp att lösa era relationsproblem. Vi hittar vägar att lösa upp gamla föreställningar och förhållningssätt. Med nya insikter och ökad kraft får ni hjälp att skapa mer framgångsrika mönster.

Boka tid online

Relationscoaching Göteborg

Relationscoaching i Göteborg

I relationscoaching ingår parcoaching, familjecoaching, medarbetarcoaching och ledarskapscoaching.

Att veta hur vi ska relatera till varandra är kanske en av de svåraste utmaningarna vi har som människor. 

Under våra coachingsamtal strävar vi efter att ni når de mål ni önskar i relationen. Vi utforskar verktyg som kan ge er mer glädje och samhörighet. I relationer mellan exempelvis syskon eller förälder och barn kan ni utvecklas tillsammans och få tillgång till nya sätt att se varandra för de individer ni är. Ni kan finna vägar till att glädjas åt olikheter, välja skratt och glädje tillsammans samt skapa en relation som har sin grund i kärlek, vänskap och respekt  . 

Ibland går livet inte som vi tänkt oss och det finns tillfällen när vi behöver få hjälp att komma ur en sårande konflikt. Relationscoaching kan vara en god hjälp på vägen även då. Tveka inte att kontakta mig för att få mer information om coaching för olika relationer.

På arbetsplatsen kan det uppstå missförstånd, relationsproblem, konflikter m m och det påverkar både arbetsglädje, samarbete och effektivitet. Ibland uppstår problemen mellan medarbetare, ibland mellan medarbetare och ledare.  Oavsett situation och orsaker behöver vi ofta hjälp att mötas i kommunikationsproblem, missförstånd, rädslor och olikheter. Genom relationscoaching och dess metoder, som t ex empatiskt ledarskap, kan jag bidra till utveckling och större glädje på arbetsplatsen.

Hur fungerar relationscoaching?

Som relationscoach hjälper jag er att se och tydliggöra er vilja att skapa en mer gynnsam relation. Jag möter er med närvaro, empati och kunskap när ni utforskar det som inte fungerat och det som känns som en börda. Med mitt stöd finner ni er personliga väg till framtida utveckling i relationen. 

  • Ni behöver kanske möta er själva i relationen?  
  • Vad blir personligt ansvar och vad blir ett gemensamt ansvar för förändring i relationen?
  • Hur väl överensstämmer dina egna behov och med de behov relationen har?
  • Skulle du kunna skapa större förståelse för dig själv och därigenom fungera bättre i relationen?

Vad behöver komma till uttryck i er relation? Hos mig ges ni möjligheten att ta er relation till en ny nivå. Det behöver inte föreligga en konflikt för att det ska finnas utrymme för utveckling. Alla relationer har ytterligare potential att utvecklas och det kan vara värdefullt för er att inventera. 

Ofta är det en fördel att komma tidigt när utmaningarna är små och man märker att relationen behöver förbättring eller kanske en ny plattform att bygga en ljusare framtid på.

Magdalena Berg - Samtalsterapeut i Göteborg