Livscoach Göteborg

Livscoaching

  • Vi utvecklas som individer hela livet. 
  • Ibland står vi inför en (livs)kris som styr oss i en annan riktning än vi förväntade oss.
 

Längtan, lyhördhet och nyfikenhet är egenskaper som hjälper dig att hitta nya vägar. Kunskap, insikter, vilja till förändring och ambitioner att nå dina mål tar dig vidare på den valda vägen.

  • Se dig själv från ett helikopterperspektiv. Vad ser du?
  • Vill du utforska vad du vill ha ut av livet och utifrån vad du finner, prioritera på ett optimalt sätt?
 

Några av människans mest grundläggande behov är att prata, reflektera, känna, dela tankar och att nyfiket upptäcka mer om sig själv och andra. Har du kontakt med dina känslor och behov dagligen? Hur säkerställer du att din strävan leder dig i riktning mot det du vill uppnå i livet?

 

Boka tid online

Livscoaching i Göteborg

Livscoaching i Göteborg

  • Kanske står du inför en utmaning?
  • Vill du få hjälp med att sortera dina tankar inför ett stort och avgörande val i livet?
  • Utvecklas ditt liv på det sätt du önskar eller skulle du vilja göra andra val framöver?
 
Jag möter dig i den livssituation du befinner dig och tillsammans utforskar vi vilka förutsättningar du vill skapa för att leva resten av livet med ännu mer mening. De livsval du så småningom kommer fram till kanske ger mer utrymme för frihet, lustfylldhet och glädje. Det kan handla om en separation, en flytt, en större förändring i ditt yrkesliv, en annorlunda fritid eller kanske val av utbildning.
 
Med rätt livsval kan den negativa stressen minska. Med ökad kunskap och fördjupad förståelse kan du lättare få ihop livspusslet på ett mer balanserat och harmoniskt sätt.
 
Att sortera vad man vill och sträva mot sina mål blir en väsentlig del i att förebygga ohälsa. Tillsammans förstärker vi din motivation och din vilja inför framtiden. Vi ser till hela dig, där kropp, själ, känslor och tankar hänger ihop.
 

Hur fungerar livscoaching?

Livscoaching är lösningsfokuserad och reflektion är en central del i samtalen. Vi möjliggör ett lärande om dig själv och skapar förutsättningar för dig att finna ditt rätta jag, något som underlättar din strävan att skapa drömmar och målsättningar. Man gör alltså ett inre förändringsarbete i syfte att utveckla sina möjligheter att nå sina egna mål.

  • Behöver du stöd i att synliggöra dina känslor, tankar, värderingar, beteenden och styrkor?
  • Har du kontakt med dina känslor dagligen? 
  • Styrs du av dina egna värderingar eller agerar du utifrån andras åsikter och handlingar? 

Som samtalscoach finns jag där med frågeställningar som öppnar upp nya perspektiv, vidgar dina vyer och skapar förutsättningar för lärande om dig själv, en utveckling som gör att du växer som individ. Genom din egen reflektion kommer du att få nya insikter om dig själv, din omgivning och din önskade framtid. Ökad självkännedom är en viktig nyckel för den fortsatta personliga och yrkesmässiga utvecklingen. 

Du får större medvetenhet kring dina behov och din egen vilja och därigenom får du enklare att följa din inre kompass. 

Magdalena Berg - Samtalsterapeut i Göteborg