gallery/coachingny

Coaching

Coachsamtalet är fokuserat på nutid och framåt. Vi tittar på var du befinner dig i livet just nu och vart du vill komma.  Hur ser din nuvarande situation ut och vilket mål önskar du uppnå? Tillsammans gör vi en plan hur du ska ta dig till ditt önskade mål. Jag guidar dig och hjälper dig tydliggöra vägen dit.