Vi kan alla känna behov av att prata med någon. Att få ventilera livet, ens innersta tankar eller att få hjälp med att sortera och reflektera över vad som är viktigt. Ibland behöver vi hitta tillbaka eller förändra för att bättre ta tillvara  vår  potential. Samtalet kan bidra till ökad hälsa och glädje.  En coach och samtalsterapeut kan vara ett bra stöd på din resa. 

I samtalet sätter jag stort värde på att komma nära individen för att finna den förmåga till personlig utveckling som finns i oss alla.  Jag vill inspirera mina medmänniskor att hitta och stärka sin egen vilja att genomföra positiva förändringar. 

gallery/förstatest

Välkommen.

gallery/test2

" Life is not a problem to solve, it's a mystery to live."

- Roberto Assagioli, Lärare & professor, 

Psykosyntesens grundare

Följ mig på instagram!

@annamagdalena.se