Grunden i förändringsarbeten är att bli medveten om sin värdegrund och vad som styr beslut och beteenden. När du är medveten kan du lättare se vad som behöver stoppas och vad som behöver förstärkas i ditt liv. 

 Vad är du i behov av? Vägledande samtal, coachsamtal, par&relationsterapi eller samtalsterapi?

Jag erbjuder även terapi online.

gallery/verksamhetny

"Hjälper det verkligen att prata?"  

Min erfarenhet är att samtalet är ett kraftfullt hjälpmedel på vägen till till personlig utveckling och växande. 

Våra samtal tar sin grund i psykosyntesen som utgår från det friska hos individen. Psykosyntesen är en psykologisk modell som inriktar sig på människans utvecklingsmöjligheter och den ser människan som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor samverkar. Psykosyntesen går att tillämpa i alla åldersgrupper.