gallery/vägledande samtalny

Vägledande samtal

Kanske har du ett behov av att resonera kring ett ämne eller ett sammanhang under en kortare tid. Ett vägledande samtal kan vara en bra början. Med mig får du en opartisk, oberoende och erfaren person att samtala med. 

 

 

I ett vägledande samtal kan jag hjälpa dig sortera vad du behöver just nu. Vi resonerar om vilken samtalsform som du är i behov av.