I samtalsterapin utforskar vi både dåtid, nutid och framtid.  Jag hjälper dig skapa en större förståelse genom att vi tillsammans identifierar olika beteendemönster och ser hur de påverkar dig i vardagen. 

 

Kanske mår du dåligt utan att förstå varför?

Kanske känner du oro eller meningslöshet?

Upplever du svårigheter i din relation?

Kanske känner du trötthet, håglöshet eller utmattning?

 

Fokuset kan ligga på att få bättre balans i livet eller på att få en djupare och bättre relation till dig själv och din omgivning.  Det kan också vara att stärka din självkänsla och självförtroende. Det behöver inte handla om att du har stora problem eller är "sjuk". Det kan räcka med att du vill kunna känna ett större välbefinnande och få mer balans i livet. Det kan handla om din vardag eller i din proffesion i både större och mindre sammanhang. Målet är att du ska kunna leva som du vill och inte som du har lärt dig genom livet. 

Samtalsterapi

gallery/samtalsny