Jag heter Magdalena Berg och är utbildad diplomerad samtalscoach, samtalsterapeut och par&relationsterapeut vid Humanova. 

 

Genom min nyfikenhet att förstå mer om mig själv har jag genom egenterapi utvecklat en fördjupad förståelse för mig själv som människa. Det har också gett mig övertygelsen att vi alla har möjligheten att utvecklas personligen. Det är svårt att toppa förmånen att få följa människor på deras resa mot ökat medvetande, mening och harmoni i livet! 

 

Min kunskap, erfarenhet och förmåga till att vara närvarande i samtalet förmedlar trygghet i rummet och jag möter alla mina klienter med värme, intresse och professionalism.  

gallery/7y3a3677x

Med verktyg som KBT, ACT (Acceptance and Commitment Theraphy) och self-compassion (självmedkänsla), schematerapi, kreativa metoder och mindfullness och med psykosyntesen som grundplattform  hittar jag verktyg åt varje enskild individ. 

Tack vare mitt tidigare yrke inom svensk flygindustri som kabinchef, instruktör och kursledare för kabinpersonal och piloter har jag fått en gedigen kunskap inom service, kundbemötande, utveckling och genomförande av utbildningar. Kurser inom kommunikation, hjärt -och lungräddning (HLR), säkerhet och hur vi människor påverkas i olika stressande och pressande situationer bidrar också till min bredd och är saker jag har stor nytta av idag.

Sammantaget är min viktigaste lärdom att vi lär oss dagligen av varandra. Det är i samspelet med andra människor vi utvecklas och växer. 

"Mitt främsta fokus är att hjälpa människor att leva utifrån sin inre önskan och att bättre tillvarata sin potential".